Ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και υλικού σε σχέση με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα (αφορά συμβούλους Πληροφορικής)